FINANCIACIÓ DE LES OBRES

A la nostra Empresa venim observan ultimament que degut a la situació actual, les Comunitats de Propietaris retrasan les obres comunitaries.

Per tal motiu, hem aconsseguit oferir a les Conunitats de Propietaris, un equivalent a una DERRAMA habitual, una FINANCIACIÓ, a mig o llarg plaç, per a ASSUMIR els costos generals de les patologies detectades en els informes i poder AGILITZAR LES OBRES i evitar posibles SANCIONS ADMINISTRATIVES.

FINANCIACIÓ PERSONALITZADA A COMUNITATS DE PROPIETARIS

NO HI HA COMISIONS D’APERTURA.
NO HI HA COMISIONS D’ESTUDI.
NO HI HA COMISIONS DE CANCELACIÓ, TOTAL O PARCIAL.
NO HI HA QUE CONTRACTAR PRODUCTES BANCARIS ADICIONALS, PÒLISSES RC.
NO ES DEMANAN GARANTIES ADICIONALS, PERSONALS, NI DE LA FINCA.
TAMPOC ES REALITZA CAP TIPUS D’ANOTACIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIEDAD.