ELS NOSTRES SERVEIS

Seguiment continuat de les obres, constant comunicació entre client i empresa.

  • Restauració de façanes
  • Rehabilitació integral d’edificis
  • Consultoria en Rehabilitació sostenible
  • Obres i reformes
  • Instal·lacions
  • Ascensors
  • Impermeabilitzacions
  • Remuntes
  • Servei tècnic