ALGUN DELS NOSTRES TREBALLS

Hotel Lauria, Tarragona

Impermeabilització de copolímer elàstic amb una malla no teixida  te la solució i la gran avantatge que absorbeix tots els moviments que pugui tenir els terrats i totalment transitable.

Gran de Gràcia

Recupereció d’esgrafiats amb tècnica de morter de calç colorejat.

Finca Regia

Restauració de Façana Principal

Rehabilitació de Pati interior

Girona

Restauració de Façana Posterior mitjançant sistema SATE, per a millorar l’aïllament tèrmic i acabat en morter acrílic.

Reforma bany

Reforma cuina

Restauració d’esgrafiats

Restauració d’esgrafiats mitjançant tècnica amb estuc de calç

Cera

Restauració de baixos amb morter de calç,  acabat imitació a pedra Montjuïc.

Pl. Universitat

Restauració de façana amb morter de calç

Balmes

Restauració de façana posterior i reforç estructural del voladís dels balcons.

Girona

Restauració de façana principal i substitució de balustrada.